Vòng Đeo Cổ Trầm Hương Indo 8 Li

2.900.000VND

Nguyên liệu: Vòng trầm được chế tác từ gỗ Trầm Hương Indo

Đường kính hạt: 8 Li

Số lượng hạt: 108 hạt

Xuất xứ: Trầm hương trên 16 năm tuổi được thu mua từ các tỉnh có nguồn Trầm cực tốt như Kiên Giang, Bình Định, Khánh Hòa….