Combo Đạt Cát

549.000VND

Thông tin combo Đại Cát

  1. Hộp nhang trầm hương có tăm “50 nén
  2. Hộp nhang trầm hương không tăm “70 nén”
  3. Hộp nụ trầm hương cao cấp “30 nụ”

Màu sắc: nâu nhạt chuyển sang màu nâu đậm khi ủ lâu.

Xuất xứ: Trầm hương trên 16 năm tuổi được thu mua từ các tỉnh có nguồn Trầm cực tốt như Kiên Giang, Bình Định, Khánh Hòa… Sau đó được sản xuất trực tiếp tại nhà xưởng của An Thiên Hương để làm ra nhang trầm.