Chuỗi Nữ Hàng Xí Tự Nhiên Mix Đá

1.750.000VND

Nguyên liệu: Chuỗi Nữ Hàng Xí Tự Nhiên Mix Đá

Số lượng hạt: 11 hạt

Xuất xứ: Trầm hương trên 16 năm tuổi được thu mua từ các tỉnh có nguồn Trầm cực tốt như Kiên Giang, Bình Định, Khánh Hòa….