Cây Cảnh Trầm Hương

7.000.000VND

– Kích thước sản phẩm:

  • Cao 18 cm
  • Ngang của đế 32 cm