Cây Cảnh Trầm Hương

5.000.000VND

– Kích thước sản phẩm:

  • Cao 32cm
  • Ngang của đế 32,5 cm